W jaki sposób dobrać najbardziej podstawowy instrument finansowy dla przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo w dzisiejszych czasach musi posiadać konto w banku. Nie jest to jedynie sprawa wygody, ale też wymóg prawny. Konto takowe ustanowić może właściciel firmy bądź też osoba przez niego upełnomocniona. Konto takie powinno być wykorzystane jedynie do celów firmowych. Wypływa z tego iż posiadacz przedsiębiorstwa będzie miał dwa konta: osobiste – tzw. Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy i konto firmowe.