Jak złożyć pozew o alimenty, aby był skuteczny oraz co w nim należy zamieścić?

Jest tego typu sytuacja, w której rodzic dziecka przestaje zwyczajnie uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Doprowadzić to może do ciężkiej sytuacji materialnej rodzica, który sam został z dzieckiem.
Początkowy krok, który podejmowany jest przez rodzica sprawującego faktyczną opiekę nad potomstwem, powinno być określenie do jakiego sądu złożyć pozew.

ochrona

Źródło: pixabay.com
gotówka

Autor: US Embassy Madrid
Źródło: http://www.flickr.com
alimenty

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
Będzie to nade wszystko Sąd Rejonowy. Jeśli pozew wnosisz w imieniu swego potomstwa, wtedy masz do wyboru dwie opcje. Możesz złożyć pozew do sądu, z jakiego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Mógłbyś także złożyć pozew do sądu wedle miejsca zamieszkania dziecka, czyli osoby uprawnionej. Bardzo często się zdarza, że rodzic, którego chcemy pozwać o alimenty mieszka niedaleko, zatem nie ma kłopotu z wyborem sądu. Czasem jednak zdarza się, że zamieszkuje na drugim końcu Polski lub za granicą. Wtedy skorzystać warto z drugiej możliwości i złożyć pozew do sądu, do którego mamy bliżej.
Kolejny krok to poprawne wskazanie stron. Bez trudu ustalić jest pozwanego, gdyż będzie to rodzic, który nie łoży na utrzymywanie swego dziecka. Ciężej jednak jest z powodem, gdyż jest to dziecko. Jeżeli potomstwo nie skończyło 18 lat, w jego imieniu rodzic-opiekun się staje ustawowym przedstawicielem, który składa podpis na pozwie.

Zobacz informacje i obejrzyj serwis, który na pewno Cię zaciekawi. Nie czekaj dłużej! Wykonaj to już teraz! Z pewnością nie pożałujesz.

Jeżeli dziecko skończyło 18 lat, w takiej sytuacji powinno pozew podpisać samo. Oprócz oznaczenia stron pamiętać trzeba o ich adresach zamieszkania i o nr. PESEL dziecka. Podanie numeru PESEL pozwanego obowiązkowe nie jest, ale można by to zrobić. Żeby pozew był skuteczny, powinniśmy określić z góry miesięczną kwotę, którą zasądzi sąd. Ustalić również powinniśmy termin płatności przykładowo do 10 dnia każdego miesiąca.

Warto również sformułować wniosek o odsetki ustawowe w przypadku, kiedy nastąpi opóźnienie w płatnościach. Alimenty nie zostaną przyznane od razu, na to należy nieco zaczekać. Najdłuższą oraz ostatnią częścią pozwu jest uzasadnienie pozwu.