Szkolny festyn rekreacyjno-sportowy nadzwyczaj ciekawą formą spędzania czau wolnego

Jedną z dość ciekawych form spędzania wolnego czasu jest tak zwany festyn rekreacyjno-sportowy, zatem impreza o masowych zakresie, w której może brać uczestnictwo od parędziesięciu do paruset uczestników.

Mogą być to tak maluchy, ludzie młodzi, jak również całe familie jak też zbiorowości szkolne. Atrakcyjność takich festynów wynika przede wszystkim z treści, którą powinny stanowić dostępne dla przybyłych gości rozmaITe rywalizacje, tak indywidualne, jak także zbiorowe. Uczestnictwo w różnego rodzaju otwartych imprezach daje sposobność zaznawania radości z samego udziału w takiej przedsięwzięciu, jak też stanowi istotny czynnik w wychowaniu do fizycznej rekreacji – do zdolności spędzania czasu wolnego w sposób czynny. Uczestnictwo w przedsięwzięciu pozwoli dodatkowo na zintegrowanie się ludzi biorących w niej udział. W czasie imprezy zacierają się różnice związane z wiekiem osób, ich poziomem umiejętności. Mogą wziąć w nim wspólnie udział tak zdrowi ludzie, jak również niepełnosprawni. Atrakcyjność działań ruchowych zawartych w programie sprzyja rozbudzaniu zainteresowań i motywacji do dalszego udziału w rozmaitych odmianach aktywności ruchowej. To, co mnóstwo osób wabi na tego typu imprezy, to również loteria fantowa.
loteria

Autor: Fox Wu
Źródło: http://www.flickr.com
Przez wzgląd na swą atrakcyjność warto urządzać szkolne festyny tak często, jak jest to tylko realne, nawet kilka razy w ciągu roku szkolnego.

Ponieważ jest to duża impreza, potrzebne bywa wsparcie organizacyjne całego nauczycielskiego grona i uczniów. Trzeba także zachęcić do udziału opiekunów.