Jakie konkretnie prawa przysługują każdemu choremu w naszym kraju?

Przestrzeganie praw pacjentów dotyczy wszystkich osób, które z powodu swego zawodu posiadają z nim jakikolwiek kontakt. Dotyczy to tak zarządu m.in. przychodni, lekarzy czy też choćby m.

in. pielęgniarki.
W rzeczywistości każdy pacjent ma swoje uprawnienia, które są ustalone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o finansowanych ze środków publicznych czy świadczeniach zdrowotnych.

Kliknij na ten link oraz zgłąb więcej szczegółów w witrynie – te wiadomości powiększą Twoją wiedzę na poruszany w powyższym artykule problem.

Są one także podane w ustawie o Prawach Pacjenta, a także w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej czy przez Rzecznika Pacjenta. W świetle takich regulacji prawnych pacjent posiada prawo do określonych świadczeń zdrowotnych, które odpowiadają współczesnej wiedzy medycznej. Posiada zatem prawo do wykorzystywania kompetentnej oraz opierającej się na medycznych kryteriach opieki lekarskiej i spisu osób oczekujących, naturalnie wyłącznie w sytuacji ograniczonej dostępności do usług medycznych. Poza tym każdy pacjent ma prawo do innej opinii medycznej. Do najbardziej istotnych praw wlicza się także prawo do bezzwłocznego udzielenia świadczeń medycznych w sytuacji zaistnienia się zagrożenia dla życia lub zdrowia.

pacjent

Autor: Ted Eytan
Źródło: http://www.flickr.com
W przypadku pojawienia się wątpliwości, pacjent ma prawo zażądać, żeby jego doktor zaczerpnął porady odmiennego specjalisty, albo nawet zwołał konsylium lekarzy, z kolei pielęgniarka lub położna zaczerpnęła opinii innej pielęgniarki lub położnej. Tak żądanie, jak i ewentualną odmowę trzeba odnotować w dokumentach medycznych. Oczywiście pacjent posiada ponadto prawo do zapoznania się ze swą dokumentacją medyczną.

Posiada też prawo do zapoznawania się z rodzajem oraz zakresem usług medycznych, które się go tyczą. Wszystkie dane muszą być przekazywane w nieskomplikowanej formie, która będzie dla niego całkowicie przystępna.