PITY – reguły wypełniania a także składania

Dochody albo straty uzyskane z odpłatnego przekazania papierów wartościowych (obligacji) albo pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających otrzymane w poprzednim roku powinno się wykazać w zeznaniu PIT.
Służy do tego formularz pit 38.

płatności

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
pit 38

Autor: Tax Credits
Źródło: http://www.flickr.com
portal podatnika

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

PIT-38, jednakowo jak PIT-36, PIT-38 składany jest z reguły do końca kwietnia. Zyski objęte owym zeznaniem nie podlegają udowodnieniu w pozostałych zeznaniach rocznych. W PIT-38 wykazywane są przychody lub straty pozyskane z odpłatnego scedowania papierów wartościowych albo pochodnych instrumentów finansowych a także z realizacji praw z nich wynikających. Poświadczenie to zawiera również transakcje zbycia udziałów w spółkach z o.o. oraz objęcia akcji w spółkach posiadających osobowość prawną czy też wkładów w spółdzielniach w zamian za udział niepieniężny w formie innej aniżeli przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część.Podatek dochodowy PIT-38 nie jest progresywny – tę samą stawkę stosuje jednostka, która zarobiła 10 mln zł jak również 10 zł. Nie będzie również sumy wolnej od podatku – w rozróżnieniu od PIT-36 oraz PIT-37 podatek płaci się od nawet nieogromnego przychodu.
Stopa 19% nie zawsze jest wykorzystywana. Należy jeszcze wziąć w rachubę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita polska.

Wykorzystanie stawki podatku wynikającej z odpowiedniej umowy sporządzanie umów handlowych o unikaniu podwójnego opodatkowania czy niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest realne pod warunkiem udokumentowania dla zamierzeń podatkowych punktu zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Gdy odwiedzisz portal podatnika dowiesz się, że od podatku zwolniona będzie sprzedaż akcji kupionych na giełdzie przed 2004 r.