Usługi gwarantowane w hospicjach

Hospicjum to miejsce o niezwykle specyficznej roli. Najważniejszym celem instytucji tego rodzaju jest gwarantowanie opieki ludziom śmiertelnie chorym, znajdującym się w terminalnym stadium choroby. Często tymi schorzeniami są przykładowo nowotwory złośliwe.

Zadaniem hospicjum jest zmniejszenie cierpienia chorych, w jak największym stopniu wyeliminowanie bólu i zagwarantowanie godnego życia w tym czasie. Istnieją różnorodne konkretne typy tych zakładów, zaliczają się do nich przykładowo hospicja przeznaczone wyłącznie dla starszych ludzi, jak również hospicja dziecięce. Na terenie Polski działa dużo placówek tego typu, z czego duża liczba z nich działa przy

Zbiórka pieniędzy

Autor: Howard Lake
Źródło: http://www.flickr.com

rozmaitych fundacjach katolickich czy zakonnych – w takich zakładach często działają siostry zakonne i inni duchowni. Istnieje po kilka hospicjów w danym regionie – na przykład pod hasłem „hospicjum śląskie” lub hospicjum hospicjum śląskie pod Katowicami () można znaleźć aż kilka rozmaitych hospicjów, założonych przez rozmaite organizacje.

Specyfika opieki zapewnianej w hospicjach
Jak już zostało wspomniane, pracownicy zakładów opieki paliatywnej to osoby, których praca ma na celu ulżenie chorym w cierpieniu i złagodzenie ich bólu. Oczywiście inaczej przedstawiają się powinności pielęgniarki zatrudnionej w hospicjum dziecięcym, a w inny sposób takiej, która obcuje jedynie z osobami starszymi. Każdy pacjent zresztą potrzebuje trochę innego typu opieki z uwagi na rodzaj choroby, na jaką cierpi i jej fazę. Ogólnie jednak w hospicjach zatrudnione są osoby po studiach medycznych, których powinnością jest codzienna pomoc chorym. Ogranicza się to do tego rodzaju czynności jak przykładowo mycie, karmienie czy wyprowadzanie na spacer ludzi poruszających się na wózkach.

Dodatkowe usługi wykonywane w ramach hospicjów
Współczesne hospicja podobnie jak pozostałe zakłady chcą iść z duchem czasu i gwarantować własnym pacjentom jak najbardziej dogodne warunki. Wyszukując w Internecie frazę opieka paliatywna w Katowicach uzyskuje się informacje o rodzajach tych nowych usług. Będzie to więc przykładowo muzykoterapia, czyli leczenie z wykorzystaniem muzyki, która to metoda może przynieść pacjentom dużą ulgę. Poza tym aktualnie w większej części placówek chorzy oprócz ciągłego kontaktu z lekarzami mają opcję otrzymania porady psychologa.