Jak wypełnić zeznanie PIT-38? – przeczytaj więcej

Bez wątpienia najłatwiejszym sposobem rozliczania się z urzędem fiskalnym jest współcześnie rozliczanie się przez internet. Co roku coraz większa liczba podatników rozlicza się dokładnie w ów sposób.
Blankiet deklaracji podatkowej PIT-38 służy do rozliczania dochodów kapitałowych.

pożyczki

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
miejsce
Składają go osoby, które w roku fiskalnym otrzymały dochody m.in. z odpłatnego zbycia wartościowych papierów lub objęcia udziałów w spółkach. Naprowadzamy w jaki sposób wypełnić go o pitach 38. Zgodnie z art. 45 ustawy, zeznanie składa się w czasie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku skarbowym.

Zrobisz krok naprzód, jeżeli obejrzysz, co posiada rzetelna oferta (https://www.studioprinter.pl/jaki-material-wybrac-na-pylony-reklamowe.html). Przekonaj się, że faktycznie informacje na niej zawarte są przydatne.

Podatnicy niemający na terenie Polski punktu zamieszkania, gdy uzyskali w roku podatkowym dochody ze źródeł dochodów położonych na terytorium Polski, a planują opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ww. terminem, są obowiązani dostarczyć zeznanie za rok fiskalny przed opuszczeniem terytorium Polski.

Jeżeli chciałbyś rozszerzyć swą wiedzę, to przestudiuj najnowszy artykuł (http://demostenes.com.pl/kurs/angielski-dla-doroslych/). W nim wyłożyliśmy ekstra i ciekawe treści.

Zeznanie złożyć możemy bezpośrednio w urzędzie podatkowym albo nadać (dostarczyć, posłać) w sposób założony w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej (m.in. w formie dokumentu elektronicznego poprzez Internet, w tym bez konieczności uwierzytelniania go kwalifikowanym elektronicznym podpisem).

Podatnicy mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej składają deklarację do urzędu skarbowego ustalonego wedle miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku fiskalnego, a gdy zamieszkanie na terenie Polski ustało przed tym dniem – wedle poprzedniego miejsca zameldowania na jej terytorium portale dla podatników. Podatnicy niemający punktu zamieszkania na terytorium Polski składają deklarację do urzędu skarbowego stosownego w sprawach opodatkowania osób z zagranicy, jak podaje portal podatnika.