Kto powinien złożyć roczne oświadczenie podatkowe PIT 2017

Czas, forma oraz czas składania oświadczenia podatkowego mogą być kłopotem podatnika. Musimy zatem wiedzieć, czy małe przychody i zarobki też zmuszają do rozrachunku rocznego? Do kiedy trzeba oddać roczny PIT 2017? Komplikacją może być też wybór formy – zatem czy trzeba deklarację złożyć papierowo, wyekspediować pocztą czy też może elektronicznie.

Czy muszę dostarczyć zeznanie podatkowe, jeżeli zarabiałem mało? Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakiekolwiek dochody.
O ile podatnik nie otrzymał ani grosza przychodu – oświadczeń nie składa. Nie składa jej też, jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwał, a w roku 2017 taki przychód nie wystąpił. Gdy podatnik w danym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie podatkowe. Zadaniem podatnika jest udowodnienie dochodów z konkretnego roku, zaś uprawnieniem – wykazanie kosztów otrzymania albo straty z lat minionych. Deklaracja z utratą może się okazać przydatna w kolejnych latach – utrata może być potrącana od dochodu w kolejnych latach podatkowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź .

Obliczanie podatku

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli podatnik uzyskał przychody równe kosztom pozyskania, powinien on dostarczyć deklarację roczną. Nie ma znaczenia suma przychodu, lecz sam fakt ich pozyskiwania. Jeśli podatnik zarobił mniej aniżeli wynosi wartość tzw. kwoty wolnej od podatku – zatem mniej niż 3091 – powinien dostarczyć deklarację. W takim wypadku podatek wyniesie zero . Jeżeli podatnik uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania – oświadczeń nie składa. Jeżeli natomiast pozyskiwał on dochody opodatkowane i zwolnione z opodatkowania bądź nie podlegające podatkowi – w zeznaniu rocznym oświadcza on tylko dochody opodatkowane, niezwolnione; dochodów zwolnionych i nieopodatkowanych w deklarację taką nie wpisuje.
Jeżeli podatnik pozyskuje dochody z zagranicy zaś w Polsce nie pozyskuje innych przychodów, to deklarację wypełni wyłącznie, jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego dochodów strategię proporcjonalnego odliczenia.

Jeżeli podatnik nie pozyskiwał przychodów na terytorium kraju natomiast umowa międzynarodowa wskazywała na strategię zwolnienia z progresją – podatnik deklaracji nie składa (cała kwota będzie bowiem zwolniona z opodatkowania). Jeżeli jednak podatnik oprócz przychodów zagranicznych osiąga również w kraju przychody podlegające opodatkowaniu, to rozliczenie PIT 2017 musimy złożyć. Więcej porad znajdziesz na stronie rozliczenie pit 2017.