Zadania mistrza produkcji w przemyśle samochodowym

Celem pracy tzw. mistrza produkcji jest głównie zrealizowanie planu produkcyjnego zgodnie z wiążącymi standardami, zapewniająca założoną jakość oraz ilość produkcji w ramach zaplanowanego czasu i wydatków.

firma przeprowadzkowa

Autor: Ninian Reid
Źródło: http://www.flickr.com
W wypadku stwierdzenia poślizgów w zrealizowaniu założonego planu bądź wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, mistrz produkcji powinien podjąć korygujące działania celem wykluczenia produkcyjnych zagrożeń. Mistrz produkcji bierze udział także w różnego rodzaju przedsięwzięciach mających, które mają na celu założenie całkowicie nowej produkcji i wspomaga pracowników w czasie wdrażania nowych technologii produkcyjnych.

Masz chęć poznać więcej interesujących informacji na opisywany temat? To poczytaj więcej (https://adwokatjurendt.pl/prawo-pracy/), które akurat takie informacje posiadają.

Nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP jak też ochrony ppoż. Na podstawie dotychczasowego wyczerpania a także planowanych potrzeb składa również zapotrzebowanie na narzędzia, środki trwałe nieodzowne do zachowania ciągłości produkcji. Analizuje kwalifikacyjne potrzeby oraz aktualne kompetencje podległych mu pracobiorców i na ich podwalinie planuje szkolenia albo sam realizuje szkolenia instruktażowe dla pracowników (z ustaw, najnowszych technologii, instrukcji etc.)

Praca w tym zawodzie wymaga z pewnością zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. W zawodzie tym wymagana jest również umiejętność pracy w zespole (zarządzanie grupą podległych pracowników) i zrozumiały, otwarty styl komunikacji. Mistrz produkcji musi mieć oprócz tego doskonały słuch, wzrok oraz odróżniać barwy. Niezwykle istotna jest precyzyjność oraz podzielność uwagi. Specyfika zawodu wymaga też technicznych uzdolnień.

Przeciwwskazaniem do realizowania tego zawodu może być skłonność do uczuleń, uczulenie na paliwa płynne, płyny eksploatacyjne (na przykład płyn hamulcowy lub chłodniczy).