Czym jest odpowiedzialność cywilna lekarza? Ważne wiadomości

Każdy medyk, niezależnie od swojej pracy, może wziąć odpowiedzialność cywilną oraz prawną za błędy w sztuce medycznej, które zostały spowodowane jego własnymi działaniami. Nieraz odpowiedzialność taką zdoła ponieść też za błędy personelu lekarskiego. Odpowiedzialność prawna oraz cywilna lekarza wynika z wielu różnorodnych statutów, na przykład z prawa karnego bądź również z ustawy o zawodzie doktora.

lekarz

Autor: KOMUnews
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedzialność cywilna lekarza polega na rekompensacie majątkowej za szkody oraz uszczerbki na zdrowiu, wynikłe na rezultat uczynionego błędu. Odpowiedzialność majątkowa za stratę ma przede wszystkim znaczenie kompensacyjne, co znaczy, że posiada na celu wyrównanie, zrekompensowanie uszczerbku na zdrowiu cielesnym lub mentalnym pacjenta. Jeżeli pacjent oznajmi popełnienie błędu medycznego, może wystąpić o rentę, jednokrotne odszkodowanie czy zadośćuczynienie pieniężne w stosunku do doktora albo konkretnego szpitala.

Doktor ponosi odpowiedzialność cywilną jeżeli wyrządził akt niedozwolony, i także jeśli nie wykonał poprawnie swoich obowiązków, co przywiodło do zaniedbania oraz do popełnienia błędu lekarskiego. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, natomiast w drugim z odpowiedzialnością kontraktową. Jeśli mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, wówczas chory ma prawo dochodzić wyrównania szkody od lekarza. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej, pacjent musi pokazać, iż odniósł krzywdę z winy doktora wskutek nie wywiązania się przez lekarza z umowy zawartej z pacjentem.

Bez wątpienia warto znać swoje prawa, gdyż każdy z nas korzysta z usług lekarskich. Niezależnie od tego, czy chodzi o pobyt w szpitalu, leczenie bądź wizytę lekarską – winniśmy wiedzieć, że lekarza obowiązuje odpowiedzialność zawodowa lekarza oraz w razie popełnienia przez niego błędu leczniczego czy też nie wywiązania się ze swych obowiązków, posiadamy prawo dochodzić zadośćuczynienia.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na ten temat? Zapraszamy Cię więc po inne wątki tutaj (https://cpsens.pl/terapia-dzieci-i-mlodziezy.html) – wejdź w link i przenieś się do kolejnej witryny pełnej interesujących wpisów.

Powinno się wiedzieć, iż jeśli skorzystamy z usług doktora na NFZ, to wtedy odpowiedzialność za popełnione błędy lekarskie ponosi chlebodawca, inaczej ZOZ.