Kiedy dobrze jest zabiegać o fundusz inwestycyjny

Fundusze inwestycyjne są znakomicie znanym oraz entuzjastycznie stosowanym przez przedsiębiorców źródłem finansowania. Jest ono swobodniej dostępne aniżeli Giełda i przynosi większe możliwości aniżeli pożyczka. Najczęściej umożliwia obecnym właścicielom zachować kontrolę nad firmą.

biznesmen

Autor: mendhak
Źródło: http://www.flickr.com
prywatne fundusze inwestycyjne

Źródło: pixabay
Zastanówmy się kiedy dobrze jest o to źródło starać się?
Pożyczka, leasing lub dowolna inna forma długu jest z reguły dostępna tylko w pewnych granicach oraz z wskazanym przeznaczeniem. Kiedy to źródło finansowania zostaje wyeksploatowane, konieczna będzie inwestycja w fundusz. Pozyskanie do tego celu partnera w postaci funduszu inwestycyjnego jest pewnym z częściej spotykanych rozwiązań.

Pragniesz dowiedzieć się więcej na ten temat – zapewne spodoba Ci się bieżąca notka, którą przygotowaliśmy z myślą o Tobie. Po więcej informacji wejdź w link.

Kwota kapitału czerpiącego z funduszu może być o wiele wyższa niż wynika to ze zdolności kredytowej jednostki. Prywatne fundusze inwestycyjne nie wyczekują zabezpieczenia na majątku spółki czy wspólników zatem nie blokują zdolności kredytowej, wyczekują jedynie uczestnictwa w zarządzaniu i przyszłych dochodach.

Jeśli zafrapował Cię ten materiał, bez ociągania sprawdź dodatkowe uwagi ze strony (https://www.pitprojekt.pl/) prezentowanej kwestii – one także będą dla Ciebie interesujące.

/J]

Innym motywem wprowadzenia do przedsiębiorstwa funduszu jako inwestora może być chęć otrzymania od niego know-how, dostępu do techniki, dojścia do sieci dystrybucji itd. Jest to możliwe jeżeli w portfelu inwestycyjnym tego funduszu znajduje się przedsiębiorstwo albo przedsiębiorstwa, których aktywność może tworzyć z naszą dodatkową wartość. Będąc akcjonariuszem w tychże podmiotach fundusz będzie narzucał kooperację pomiędzy nimi. Może to być kooperacja między producentem a siecią dystrybucji, współpraca pomiędzy dwoma wytwórcami działającymi na różnych obszarach, koordynacja nabytków, organizacja logistyki itp.
w pracy

Autor: hackNY.org
Źródło: http://www.flickr.com
Prywatne fundusze inwestycyjne są dobrą ścieżką wyjścia kiedy niektórzy wspólnicy, udziałowcy pragną wycofać się ze spółki, a pozostali nie mają pieniędzy na odkupienie ich udziałów czy z innych przyczyn nie chcą tego uczynić. Przy dobrych perspektywach rozkwitu firmy oraz gwarancji zaangażowania ze strony drugich akcjonariuszy fundusz może kupić mniejszościowy udział z intencją późniejszej odsprzedaży.

By dobrać fundusz potrzebny jest nam niezależny doradca finansowy. Celem każdego funduszu inwestycyjnego będzie szybki przyrost wartości portfela. Tego oczekują od niego inwestorzy, jacy umieszczają w nim własne pieniążki. Szybki przyrost wartości znaczy przynajmniej 30% rocznie.