Fizjoterapia – wprowadzenie do zawodu

Fizjoterapia to medyczny profil związany z ochroną zdrowia, likwidacją efektów albo łagodzeniem skutków choroby, zapobieganiem a także przywracaniem sprawności w przeciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego a także działalności rzeczowej, umiejscowiona w sferze nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. Dlatego jej miejsce w systemie nauk znajduje się pomiędzy teorią kultury fizycznej a naukami lekarskimi, bez względu od podziału nauk i ich segmentacji.

masaż

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Fizjoterapia korzysta z danych z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, głównie z zakresu metodyki, strategii działania terapeutycznego, edukacji rekonwalescencyjnej, promocji zdrowia, a dodatkowo prewencji niepełnosprawności jak też aktywności adaptacyjnej i sportu ludzi niepełnosprawnych. Kierunek fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych umożliwia odgadnąć kompleksowość procesów psychologicznych jak też społecznych oddziałujących na osobę zdrową i niepełnosprawną, interakcji z chorym, pracownikami, rodziną osoby chorej. Z kolei fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z dorobku nauk zdrowiu publicznym, działając w obszarze promocji zdrowia, szeroko pojętej prewencji, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w zróżnicowanym wieku, różnym rozpoznaniem jak też w rozmaitych warunkach.

Kierunek fizjoterapia (Studia fizjoterapia) jest to profil dla ludzi aktywnych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, inwencji, szybkich oraz trafnych decyzji i co najistotniejsze – cierpliwości, zrozumienia chorej osoby jak też chęci niesienia wsparcia. Fizjoterapeuta musi być otwarty, bez trudu nawiązywać kontakt z osobą chorą oraz jego środowiskiem oraz mieć predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi. Absolwent uczelni fizjoterapii na poziomie licencjata posiada wiedzę w obrębie fizykoterapii, szeroko pojmowanych nauk medycznych, społecznych. Absolwent umie odwołać się do pozyskanej wiedzy oraz stosować ją przy podejmowaniu rozstrzygnięć zawodowych.

Czy ten post zaciekawił Cię na tyle, że chcesz więcej? Więc po nowe szczegóły przejdź do podanego linku. Tam czeka kolejny link (https://zdrowie-dom.pl/).

Stosuje również uniwersalną wiedzę z rozmaitych dziedzin przy realizowaniu działań zawodowych.

studia

Autor: Universität Salzburg (PR)
Źródło: http://www.flickr.com
Absolwent na profilu Fizjoterapia : ma umiejętności techniczne związane z fizjoterapią, potrafi posługiwać się podstawowym wyposażeniem i aparaturą wykorzystywanymi w zakresie fizjoterapii, zna strategie promowania prozdrowotnych zachowań u chorych i ich rodzin – porozmawiajmy.