Czym jest siatkówka oka i na jakie schorzenia jest ona narażona?

Najważniejszą częścią narządu wzroku jest siatkówka. To właśnie dzięki niej możemy widzieć otaczający nas świat. Składa się ona z wielu milionów czopków oraz pręcików, czyli komórek nerwowych. To one umożliwiają odbieranie bodźców świetlnych, które przy pomocy nerwu wzrokowego przekazywane są do mózgu, w którym powstaje obraz.